Make a Small to Perfect
''ใส่ใจแม้กระทั่งจุดเล็กๆ''

spa products

ประเภท สินค้าในกลุ่มนี้ได้รับการผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เทียบเท่ากับมาตราฐาน ISO9001..2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องสําอางที่ได้รับการยอมรับนานาชาติ สินค้าทุกรายการที่ผลิตยังได้มีการจดแจ้งขึ้นทะเบียนกับ อ.ย. (องค์การอาหารและยา) กลุ่มสินค้า ที่บริษัทฯเชี่ยวชาญจะเป็น กลุ่มสกินแคร์และสปาที่มีส่วนผสมธรรมชาติ 97% ขึ้นไป สินค้า Natural ตามมาตรฐานยุโรป สินค้า Organic ตามมาตรฐานยุโรป และสินค้ามีส่วนผสมธรรมชาติ 100% อีกทั้งบริษัทฯได้ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมและพลังธรรมชาติในตัวสินค้า เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคงคุณค่าแห่งธรรมชาติสูงสุด โดยกลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯผลิตให้จะเป็นแบรนด์สกินแคร์ธรรมชาติชื่อดังในไทย สปาแนว Holistic และส่งออกสินค้าภายใต้แบรนด์ลูกค้าซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำ