Make a Small to Perfect
''ใส่ใจแม้กระทั่งจุดเล็กๆ''

เวชสำอาง

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติระหว่าง ยา และ เครื่องสำอาง คือ เป็นเครื่องสำอางที่ออกฤทธิ์หรือมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์ผิวหนัง  โดยเวชสำอางจะไม่เน้นเรื่องของการเสริมความงาม แต่จะเน้นประสิทธิภาพโดยสารออกฤทธิ์ผสมอยู่ในปริมาณที่เหมาะพอที่จะกระตุ้นการทำงานของผิว ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

Whitening