ติดต่อเรา

บริษัท พฤกษาแลบบอราทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 88/11 หมู่ 1 ถนน 345 ต.บางตะไนย์
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02 598 6080-2  โทรสาร 02 598 6083
ฝ่ายขาย โทร. 085 963 9944
ฝ่ายจัดซื้อ โทร. 086 529 8333

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form