We would like Pruksa Lab
to be a part of your success

เวชสำอาง

หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติระหว่างยาและเครื่องสำอาง คือ เป็นเครื่องสำอางที่ออกฤทธิ์หรือมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์ผิวหนัง โดยเวชสำอางจะไม่เน้นเรื่องของการเสริมความงาม แต่จะเน้นประสิทธิภาพโดยสารออกฤทธิ์ผสมอยู่ในปริมาณที่เหมาะพอที่จะกระตุ้นการทำงานของผิว ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น