ติดต่อเรา

บริษัท พฤกษาแลบบอราทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 88/11 หมู่ 1 ถนน 345 ต.บางตะไนย์
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-5986080-2  โทรสาร 02-5986083

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form